Adnoddau Lles – Pandemig COVID-19

Mae pandemig Covid-19 (coronafeirws) wedi creu pob math o heriau ychwanegol i’n hiechyd corfforol a meddyliol ni.
I’ch helpu chi i reoli’r rhain, rydyn ni wedi llunio amrywiaeth o adnoddau lles am ddim y gellir cael gafael arnyn nhw yma >

Polisi Cwcis

Mae’r safle yma’n defnyddio cwcis

Mae rhai cwcis yn hanfodol ac mae eraill yn ein helpu ni i wella eich profiad. Gallwch ddefnyddio eich gosodiadau pori unigol i addasu eich dewisiadau porwr neu analluogi cwcis.

Cwcis angenrheidiol

Mae cwcis angenrheidiol yn galluogi swyddogaethau craidd fel llywio drwy dudalennau ac efallai na fydd y wefan yn gweithio’n iawn heb y cwcis yma.

Cwcis ar gyfer storio eich dewisiadau

Rydym yn defnyddio cwcis i gofio eich dewisiadau fel defnyddwyr.

Os byddwch yn gadael sylw ar ein safle gallwch ddewis cadw eich enw, cyfeiriad e-bost a gwefan mewn cwcis. Mae’r rhain er hwylustod i chi fel nad oes raid i chi lenwi eich manylion eto wrth adael sylw arall.

Dadansoddeg

Mae cwcis dadansoddol yn ein helpu ni i wella ein gwefan drwy gasglu a rhoi gwybod am ddefnydd ymwelwyr.

Rydym wedi galluogi Google Analytics i gasglu data am ein traffig drwy gyfrwng cwcis hysbysebu Google a dyfeisiadau adnabod, yn ychwanegol at ddata sy’n cael eu casglu drwy weithredu Google Analytics safonol.

Rydym yn defnyddio’r wybodaeth yma i ddeall demograffeg fel oedran a rhywedd y rhai sydd â diddordeb yn ein gwasanaethau. Ni fyddwn yn adnabod defnyddwyr nac yn hwyluso uno gwybodaeth sy’n galluogi adnabod yn bersonol gyda gwybodaeth nad yw’n galluogi adnabod yn bersonol sy’n cael ei chasglu drwy unrhyw gynnyrch neu nodwedd hysbysebu Google.

Hysbysebu

Rydym yn defnyddio hysbysebu Google i hybu ein gwasanaethau ac i sicrhau bod ein gwybodaeth yn hawdd dod o hyd iddi i’r rhai sy’n chwilio am help a chefnogaeth.

Gall ymwelwyr optio allan o’r Nodweddion Hysbysebu rydym yn eu defnyddio yn Google Analytics, drwy fynd i’r tudalennau gwe hyn ar Google.

Cysylltwch â ni >