Adnoddau Lles – Pandemig COVID-19

Mae pandemig Covid-19 (coronafeirws) wedi creu pob math o heriau ychwanegol i’n hiechyd corfforol a meddyliol ni.
I’ch helpu chi i reoli’r rhain, rydyn ni wedi llunio amrywiaeth o adnoddau lles am ddim y gellir cael gafael arnyn nhw yma >

Hygyrchedd

Mae cynllun y safle’n ystyried defnyddwyr sy’n ddall neu â cholled golwg ac mae’n cyd-fynd â meddalwedd darllen sgrin boblogaidd.

Mae hygyrchedd y wefan hon yn cael ei lywio gan safonau’r llywodraeth a Chanllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwefannau (WCAG). Mae WCAG yn cael eu derbyn yn eang fel y safon ryngwladol ar gyfer hygyrchedd ar y we. Rydym yn gweithio gydag awduron cynnwys, datblygwyr a sefydliadau anableddau er mwyn bodloni’r safon AA pan fo hynny’n bosib.

Isod mae cynghorion ar addasu’r testun ar eich sgrin os oes angen:

Maint y testun 

Os ydych yn teimlo bod maint testun diofyn y wefan yn rhy fawr neu’n rhy fach, gallwch ei newid gyda swyddogaeth maint testun mewnol eich porwr.

I newid maint y testun gan ddefnyddio eich porwr:

  • defnyddio’r ddewislen ‘View’ ac wedyn dewis ‘Text Size’, yn Windows Internet Explorer (gan gynnwys Pocket IE)
  • defnyddio’r ddewislen ‘View’ ac wedyn dewis ‘Text Size’, yn Firefox a phorwyr Mozilla eraill
  • defnyddio ‘View’ ac wedyn yr opsiynau ‘Make Text Bigger’, yn Safari
  • defnyddio’r dewislenni ‘View’ a ‘Style’, ac wedyn ‘User Mode’, yn Opera
  • defnyddio ‘View’ ac wedyn dewislen ‘Text Zoom’, yn Macintosh Internet Explorer, a Netscape 6 a 7

Gyda llygoden olwyn, efallai y gallwch chi newid maint y testun drwy ddal yr allwedd Control neu Command i lawr a throi’r olwyn. Mewn rhai porwyr, gallwch newid maint y testun gan ddefnyddio Control neu Command a’r allweddi + neu .

Steil a lliw y testun

Gallwch hefyd ddewis steiliau a lliwiau’r ffont, a hefyd y lliwiau blaendir a chefndir. Mae’r ffordd rydych yn gwneud hyn yn amrywio o borwr i borwr a bydd rhaid i chi wneud y canlynol:

  • defnyddio ‘Tools’ yn ‘Internet Options’, gyda Windows Internet Explorer (gan gynnwys Pocket IE)
  • defnyddio ‘Tools’ yn ‘Options’ o dan ‘Content’, yn Firefox a phorwyr Mozilla eraill
  • defnyddio ‘View’ ac wedyn yr opsiynau ‘Make Text Bigger’, yn Safari
  • defnyddio’r ddewislen ‘View’ ac wedyn ‘Zoom’, yn Opera
  • defnyddio’r ddewislen ‘View’ ac wedyn ‘Text Zoom’, yn Macintosh Internet Explorer, a Netscape 6 a 7

Os cewch unrhyw broblemau hygyrchedd ar y safle hwn neu os hoffech roi adborth, cofiwch gysylltu â ni.