Adnoddau Lles – Pandemig COVID-19

Mae pandemig Covid-19 (coronafeirws) wedi creu pob math o heriau ychwanegol i’n hiechyd corfforol a meddyliol ni.
I’ch helpu chi i reoli’r rhain, rydyn ni wedi llunio amrywiaeth o adnoddau lles am ddim y gellir cael gafael arnyn nhw yma >

Ymwybyddiaeth ofalgar I’r ymennydd prysur


15 Rhagfyr, 2020, 10:00am – 15 Rhagfyr, 2020, 11:00am

@ Gweminar

Mae’r sesiwn 60 munud yma’n dangos sut i ddefnyddio ymwybyddiaeth ofalgar fel fforddo o leddfu effeithiau pob dydd prysurdeb ar yr ymennydd. Mae’n cyflwyno’r cysyniad o ymwybyddiaeth ofalgar ac yn rhoi cyngor ymarferol ar sut i gynnwys hyn mewn bywyd bob dydd gartref ac yn y gwaith. 

Bydd pawb sy’n mynychu am ddim trwy Eventbrite yn derbyn e-bost yn rhoi manylion y cyfarwyddiadau ymuno ar gyfer y sesiwn Timau Microsoft hon cyn y weminar.


Archebwch eich lle:

https://bit.ly/2SEeozV