Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl i Reolwyr


28 Ebrill, 2019, 12:00pm – 28 Ebrill, 2019, 2:00pm

@ Gwesty’r Village, Abertawe

Mae’r seminar 2 awr am ddim yma’n helpu rheolwyr, goruchwylwyr, arweinwyr tîm a chyflogwyr o BBaCh i ddeall y canlynol:

  • Pwysigrwydd codi ymwybyddiaeth o iechyd meddwl yn y gweithle       
  • Ystyried cyflyrau iechyd meddwl cyffredin
  • Ffyrdd o atal stigma a gwahaniaethu ar sail iechyd meddwl
  • Arwyddion sy’n rhybuddio am iechyd meddwl gwael yn y gweithle
  • Cyngor ymarferol ar sut i wella ein hiechyd meddwl ein hunain a chefnogi iechyd meddwl pobl eraill

Archebwch eich lle:

https://www.eventbrite.co.uk/e/mental-health-awareness-for-managers-tickets-78152836237