Adnoddau Lles – Pandemig COVID-19

Mae pandemig Covid-19 (coronafeirws) wedi creu pob math o heriau ychwanegol i’n hiechyd corfforol a meddyliol ni.
I’ch helpu chi i reoli’r rhain, rydyn ni wedi llunio amrywiaeth o adnoddau lles am ddim y gellir cael gafael arnyn nhw yma >

Ymdopi ag Ynysu yn ystod Covid-19


21 Medi, 2021, 12:30pm – 21 Medi, 2021, 1:30pm

@ Gweminar

Yn ystod argyfwng Covid-19, rydym yn cyflwyno cyfres o weminarau am ddim, gan gynnig cyfarwyddyd penodol i gyflogwyr ar sut i gefnogi staff yn ystod y cyfnod heriol yma, a chyngor ac adnoddau i gyflogeion ar ofalu am les meddyliol a chorfforol

Oherwydd pandemig y Coronafeirws, mae llawer ohonom ni wedi bod yn fwy ynysig nag arfer gan ein bod yn gwarchod ein hunain, yn cadw pellter cymdeithasol neu’n gweithio o gartref. Gall cael ein symud o’n trefn ddyddiol a’n rhyngweithio cymdeithasol fod yn anodd, felly mae’r weminar awr yma’n darparu gwybodaeth am y canlynol:

  • strwythuro eich amser yn effeithiol 
  • rheoli meddyliau a hwyliau    
  • cynnal lles corfforol a meddyliol            
  • rheoli perthnasoedd cymdeithasol, a
  • pethau i’w hystyried wrth weithio o gartref.

Ar ôl cwblhau’r cofrestru am ddim, byddwch yn derbyn e-bost yn manylu ar y cyfarwyddiadau ymuno ar gyfer y digwyddiad hwn ar Microsoft Teams.


Archebwch eich lle:

https://www.eventbrite.co.uk/e/coping-with-isolation-during-covid-19-tickets-158876123763?aff=ebdsoporgprofile