Adnoddau Lles – Pandemig COVID-19

Mae pandemig Covid-19 (coronafeirws) wedi creu pob math o heriau ychwanegol i’n hiechyd corfforol a meddyliol ni.
I’ch helpu chi i reoli’r rhain, rydyn ni wedi llunio amrywiaeth o adnoddau lles am ddim y gellir cael gafael arnyn nhw yma >

Os gwnaethoch chi gwblhau'r modiwl hwn heddiw, byddem wrth ein bodd yn cael gwybod beth oeddech chi'n ei feddwl...

    HappyIndifferentSad


    The ‘STOP’ Technique

    Views: 1040


    Fersiwn PDF

    Os byddai'n well gennych, gallwch lawrlwytho fersiwn PDF yma.