Seminar Gwella Lles Gweithle BBaCh


2 Ebrill, 2020, 8:00am – 2 Ebrill, 2020, 10:00am

@ Gwesty’r Village, Abertawe

Mae’r seminar 2 awr am ddim yma’n helpu rheolwyr, goruchwylwyr, arweinwyr tîm a chyflogwyr o BBaCh i ddeall y canlynol:

  • Pwysigrwydd buddsoddi mewn lles a sut mae’n effeithio ar berfformiad a chynhyrchiant       
  • Sut gall defnyddio adnoddau ymarferol helpu i leihau straen a gwella lles eich cyflogeion yn eich gweithle     
  • Sut i wella cadernid ac ymgysylltu â chyflogeion drwy gynnal Rhaglen Iechyd Gweithle (RhIG) Cymorth yn y Gwaith (CyyG)

 


Archebwch eich lle:

https://www.eventbrite.co.uk/e/improving-workplace-wellbeing-sme-seminar-tickets-78151093023