Adnoddau Lles – Pandemig COVID-19

Mae pandemig Covid-19 (coronafeirws) wedi creu pob math o heriau ychwanegol i’n hiechyd corfforol a meddyliol ni.
I’ch helpu chi i reoli’r rhain, rydyn ni wedi llunio amrywiaeth o adnoddau lles am ddim y gellir cael gafael arnyn nhw yma >

Rheoli Straen yn y Gweithle


15 Rhagfyr, 2021, 12:30pm – 15 Rhagfyr, 2021, 1:30pm

@ Gweminar

Rydyn ni i gyd yn cael amseroedd pan rydym yn teimlo o dan bwysau – yn y gwaith a’r tu allan iddo; ond o adael hyn am amser hir heb roi sylw iddo, gall fod yn niweidiol i’ch iechyd a’ch lles. Mae’r sesiwn 60 munud yma’n crynhoi’r arwyddion a’r symptomau ac yn cyflwyno strategaethau ymdopi syml a all helpu unigolion i reoli straen yn fwy effeithiol. 

Bydd pawb sy’n mynychu am ddim trwy Eventbrite yn derbyn e-bost yn rhoi manylion y cyfarwyddiadau ymuno ar gyfer y sesiwn Timau Microsoft hon cyn y weminar.


Archebwch eich lle:

https://www.eventbrite.co.uk/e/stress-management-in-the-workplace-during-covid-19-tickets-172610210787?aff=ebdsoporgprofile