Adnoddau Lles – Pandemig COVID-19

Mae pandemig Covid-19 (coronafeirws) wedi creu pob math o heriau ychwanegol i’n hiechyd corfforol a meddyliol ni.
I’ch helpu chi i reoli’r rhain, rydyn ni wedi llunio amrywiaeth o adnoddau lles am ddim y gellir cael gafael arnyn nhw yma >

Atal a Rheoli Poen Cefn yn y Gweithle


9 Mawrth, 2021, 1:00pm – 9 Mawrth, 2021, 2:00pm

@ Gweminar

Mae’r weminar un-awr hon, sydd am ddim, yn rhoi’r canlynol i reolwyr, goruchwylwyr, arweinwyr tîm a gweithwyr:

  • Ymwybyddiaeth a dealltwriaeth well o boen cefn fel problem gyda chyhyrau a chymalau gyffredinol.
  • Nodi ffactorau risg cyffredinol, a ffyrdd ymarferol i leihau risg.
  • Amlinellu sut i reoli poen cefn yn well, gan gynnwys cyngor o fewn sefyllfa gweithle.

Hyrwyddo’r rôl y gall y Gwasanaeth Cymorth yn y Gwaith chwarae wrth reoli poen cefn yn effeithiol yn y gweithle.


Archebwch eich lle:

https://www.eventbrite.co.uk/e/preventing-managing-back-pain-in-the-workplace-tickets-135338353659?aff=