Adnoddau Lles – Pandemig COVID-19

Mae pandemig Covid-19 (coronafeirws) wedi creu pob math o heriau ychwanegol i’n hiechyd corfforol a meddyliol ni.
I’ch helpu chi i reoli’r rhain, rydyn ni wedi llunio amrywiaeth o adnoddau lles am ddim y gellir cael gafael arnyn nhw yma >

Noson Well o Gwsg – Atebion i Broblemau Cysgu Cyffredin


17 Tachwedd, 2021, 1:30pm – 17 Tachwedd, 2021, 2:30pm

@ Gweminar

Cyflwynir y weminar hon gan ein Gwasanaeth ‘Cymorth yn y Gwaith’ (IWS) ac mae’n rhan o raglen ehangach o gefnogi lles unigolion (cyflogedig a hunangyflogedig) a busnesau bach a chanolig eu maint ledled Abertawe, Castell-nedd Port Talbot a Phen-y-bont ar Ogwr.

Mae’r sesiwn hon yn archwilio problemau cysgu cyffredin ac yn awgrymu strategaethau i gael noson well o gwsg. Yn y sesiwn, cewch eich tywys i ddatblygu eich cynllun cysgu personol eich hun. Yn ogystal ag archwilio’r rhesymau pam rydyn ni’n cael trafferth cysgu, byddwn hefyd yn edrych ar wyddor cwsg, yn datblygu arferion iach ac yn edrych ar amgylchedd yr ystafell wely. Mae’r sesiwn hon yn seiliedig ar dystiolaeth ac yn defnyddio dulliau fel meddylgarwch a derbyn.


Archebwch eich lle:

https://www.eventbrite.co.uk/e/sleep-on-it-solutions-to-common-sleep-problems-tickets-172566028637?aff=ebdsoporgprofile