Adnoddau Lles – Pandemig COVID-19

Mae pandemig Covid-19 (coronafeirws) wedi creu pob math o heriau ychwanegol i’n hiechyd corfforol a meddyliol ni.
I’ch helpu chi i reoli’r rhain, rydyn ni wedi llunio amrywiaeth o adnoddau lles am ddim y gellir cael gafael arnyn nhw yma >

Menopos a Meddwlgarwch


24 Medi, 2020, 12:00pm – 24 Medi, 2020, 1:00pm

@ Gweminar

Nod y weminar hon yw cynnig gwybodaeth a chefnogaeth amrywiol, gan gynnwys y canlynol: 

  • crynodeb o’r Menopos, gan gynnwys diffiniad a newidiadau corfforol a seicolegol cyffredin 
  • heriau allweddol yn y gweithle ac oherwydd gofynion seicogymdeithasol cystadleuol 
  • beth sy’n helpu – o bersbectif unigolion a chyflogwyr, gan gynnwys cefnogaeth ac addasiadau rhesymol yn y gwaith 

Ar ôl cwblhau’r cofrestru am ddim, byddwch yn derbyn e-bost yn manylu ar y cyfarwyddiadau ymuno ar gyfer y digwyddiad hwn ar Microsoft Teams.

 

 


Archebwch eich lle:

https://www.eventbrite.co.uk/e/mindful-menopause-tickets-113641312224