Adnoddau Lles – Pandemig COVID-19

Mae pandemig Covid-19 (coronafeirws) wedi creu pob math o heriau ychwanegol i’n hiechyd corfforol a meddyliol ni.
I’ch helpu chi i reoli’r rhain, rydyn ni wedi llunio amrywiaeth o adnoddau lles am ddim y gellir cael gafael arnyn nhw yma >

Menopos a Meddwlgarwch


27 Hydref, 2021, 11:00am – 27 Hydref, 2021, 12:00pm

@ Gweminar

Nod y weminar hon yw cynnig gwybodaeth a chefnogaeth amrywiol, gan gynnwys y canlynol:

  • • Crynodeb o’r Menopos, gan gynnwys diffiniad o newidiadau corfforol a seicolegol cyffredin

    • Heriau allweddol yn y gweithle ac o ofynion seicogymdeithasol cystadleuol

    • Beth Sy’n Helpu – o bersbectif unigolyn a chyflogwr, gan gynnwys cefnogaeth yn y gwaith ac addasiadau rhesymol

Ar ôl cwblhau’r cofrestru am ddim, byddwch yn derbyn e-bost yn manylu ar y cyfarwyddiadau ymuno ar gyfer y digwyddiad hwn ar Microsoft Teams.

 


Archebwch eich lle:

https://www.eventbrite.co.uk/e/mindful-menopause-tickets-172559629497?aff=ebdsoporgprofile