Adnoddau Lles – Pandemig COVID-19

Mae pandemig Covid-19 (coronafeirws) wedi creu pob math o heriau ychwanegol i’n hiechyd corfforol a meddyliol ni.
I’ch helpu chi i reoli’r rhain, rydyn ni wedi llunio amrywiaeth o adnoddau lles am ddim y gellir cael gafael arnyn nhw yma >

Rheoli Problemau gyda Chyhyrau a Chymalau yn y Gwaith


28 Ionawr, 2021, 10:00am – 28 Ionawr, 2021, 11:00am

@ Gweminar

Mae’r weminar un-awr hon, sydd am ddim, yn rhoi’r canlynol i reolwyr, goruchwylwyr, arweinwyr tîm a gweithwyr:

  • Gwybodaeth a chanllawiau am atal, ymyrraeth gynnar ac adfer.
  • Cyngor ynghylch hunanreoli, gan gynnwys ffyrdd i reoli problemau cyhyrysgerbydol sydd eisoes yn bodoli yn well sydd yn effeithio ar waith.
  • Anogaeth i fuddsoddi mewn iechyd cyhyrysgerbydol, y tu fewn a thu hwnt i’r gwaith.

Hyrwyddo’r rôl y gall y Gwasanaeth Cymorth yn y Gwaith chwarae wrth reoli problemau gyda chyhyrau a chymalau yn effeithiol yn y gweithle.


Archebwch eich lle:

https://www.eventbrite.co.uk/e/managing-muscle-and-joint-problems-at-work-tickets-135327988657?aff=