Adnoddau Lles – Pandemig COVID-19

Mae pandemig Covid-19 (coronafeirws) wedi creu pob math o heriau ychwanegol i’n hiechyd corfforol a meddyliol ni.
I’ch helpu chi i reoli’r rhain, rydyn ni wedi llunio amrywiaeth o adnoddau lles am ddim y gellir cael gafael arnyn nhw yma >

Lles a Chadernid


12 Awst, 2021, 11:30am – 12 Awst, 2021, 12:30pm

@ Gweminar

O ganlyniad i bandemig y coronafeirws, mae llawer ohonom yn wynebu lefelau digynsail o straen a gorbryder. Felly mae’n hanfodol bod unigolion a chyflogwyr yn cymryd camau rhagweithiol i reoli’r heriau hyn a pharhau’n gadarn.  

Yn y weminar hon rydyn ni’n edrych ar y canlynol:

  • y model ‘5 Llwybr at Les’ a sut gellir ei gynnwys mewn bywyd bob dydd              
  • pwysigrwydd gweithgareddau hunan-ofal rheolaidd, a
  • y cysyniad o ‘gadernid’ a ffyrdd ymarferol o’i hybu.              

Ar ôl cwblhau’r cofrestru am ddim, byddwch yn derbyn e-bost yn manylu ar y cyfarwyddiadau ymuno ar gyfer y digwyddiad hwn ar Microsoft Teams.

 


Archebwch eich lle:

https://www.eventbrite.co.uk/e/wellbeing-and-resilience-tickets-158706518469?aff=ebdsoporgprofile