Adnoddau Lles – Pandemig COVID-19

Mae pandemig Covid-19 (coronafeirws) wedi creu pob math o heriau ychwanegol i’n hiechyd corfforol a meddyliol ni.
I’ch helpu chi i reoli’r rhain, rydyn ni wedi llunio amrywiaeth o adnoddau lles am ddim y gellir cael gafael arnyn nhw yma >

Herio Ffyrdd o Feddwl Di-fudd yn ystod Covid-19


23 Mawrth, 2021, 1:00pm – 23 Mawrth, 2021, 2:00pm

@ Gweminar

Yn ystod argyfwng Covid-19, rydym yn cyflwyno cyfres o weminarau am ddim, gan gynnig cyfarwyddyd penodol i gyflogwyr ar sut i gefnogi staff yn ystod y cyfnod heriol yma, a chyngor ac adnoddau i gyflogeion ar ofalu am les meddyliol a chorfforol.               

Mae’r weminar hon yn ystyried natur ein meddyliau a sut mae posib dylanwadu arnynt.   

Yng nghyd-destun y sefyllfa bresennol, mae’n edrych ar y canlynol:

  • Ffyrdd o feddwl di-fudd cyffredin 
  • Technegau i herio meddyliau di-fudd       
  • Cyngor ar gyfer rheoli pryder, gan gynnwys ‘Derbyn’ a ‘Meddwlgarwch’ 

Ar ôl cwblhau’r cofrestru am ddim, byddwch yn derbyn e-bost yn manylu ar y cyfarwyddiadau ymuno ar gyfer y digwyddiad hwn ar Microsoft Teams.


Archebwch eich lle:

https://www.eventbrite.co.uk/e/challenging-unhelpful-thinking-during-covid-19-tickets-131499505561?aff=