Adnoddau Lles – Pandemig COVID-19

Mae pandemig Covid-19 (coronafeirws) wedi creu pob math o heriau ychwanegol i’n hiechyd corfforol a meddyliol ni.
I’ch helpu chi i reoli’r rhain, rydyn ni wedi llunio amrywiaeth o adnoddau lles am ddim y gellir cael gafael arnyn nhw yma >

Gweithwyr Eisteddol


7 Rhagfyr, 2020, 1:00pm – 7 Rhagfyr, 2020, 2:00pm

@ Gweminar

Mae’r weminar awr, rhad ac am ddim hon, yn darparu: i reolwyr, goruchwylwyr, arweinwyr tîm a gweithwyr:

  • cynnig cyngor a chefnogaeth ymarferol amrywiol i unigolion sy’n treulio rhan sylweddol o’u bywyd yn y gwaith yn eistedd e.e. staff derbynfa, gweithwyr mewn swyddfa, ac ati.
  • gyda syniadau ymarferol ar gyfer annog unigolion i ‘eistedd llai a symud mwy’.

Bydd pawb sy’n mynychu am ddim trwy Eventbrite yn derbyn e-bost yn rhoi manylion y cyfarwyddiadau ymuno ar gyfer y sesiwn Timau Microsoft hon cyn y weminar.


Archebwch eich lle:

https://bit.ly/2I16ZZ8