Adnoddau Lles – Pandemig COVID-19

Mae pandemig Covid-19 (coronafeirws) wedi creu pob math o heriau ychwanegol i’n hiechyd corfforol a meddyliol ni.
I’ch helpu chi i reoli’r rhain, rydyn ni wedi llunio amrywiaeth o adnoddau lles am ddim y gellir cael gafael arnyn nhw yma >

Gweithwyr Eisteddol


15 Hydref, 2021, 12:30pm – 15 Hydref, 2021, 1:30pm

@ Gweminar

Mae’r weminar awr, rhad ac am ddim hon, yn darparu: i reolwyr, goruchwylwyr, arweinwyr tîm a gweithwyr:

  • cynnig cyngor a chefnogaeth ymarferol amrywiol i unigolion sy’n treulio rhan sylweddol o’u bywyd yn y gwaith yn eistedd e.e. staff derbynfa, gweithwyr mewn swyddfa, ac ati.
  • gyda syniadau ymarferol ar gyfer annog unigolion i ‘eistedd llai a symud mwy’.

Bydd pawb sy’n mynychu am ddim trwy Eventbrite yn derbyn e-bost yn rhoi manylion y cyfarwyddiadau ymuno ar gyfer y sesiwn Timau Microsoft hon cyn y weminar.


Archebwch eich lle:

https://www.eventbrite.co.uk/e/advice-and-guidance-for-sedentary-working-during-covid-19-tickets-172555487107?aff=ebdsoporgprofile