Adnoddau Lles – Pandemig COVID-19

Mae pandemig Covid-19 (coronafeirws) wedi creu pob math o heriau ychwanegol i’n hiechyd corfforol a meddyliol ni.
I’ch helpu chi i reoli’r rhain, rydyn ni wedi llunio amrywiaeth o adnoddau lles am ddim y gellir cael gafael arnyn nhw yma >

Ein Digwyddiadau

Yn ystod argyfwng Covid-19, gallwn hefyd gefnogi sefydliadau mwy (preifat, cyhoeddus a thrydydd sector), ac yn cyflwyno cyfres o weminarau un awr am ddim sy’n cynnig arweiniad arbenigol i gyflogwyr ar sut i gefnogi staff yn ystod y cyfnodau heriol hyn, ac awgrymiadau ac offer i weithwyr ynghylch gofalu am eu llesiant meddyliol a chorfforol.

Archebwch eich lle am ddim ar Eventbrite.

I gael mynediad at gymorth mae’n rhaid i’ch busnes fod wedi’i leoli yn Abertawe, Castell-nedd Port Talbot neu Fwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

2 Tachwedd, 2021, 12:00pm

Strategaethau Atal Hunanladdiad ar gyfer y Gweithle

@ Gweminar

Gwybod mwy >

9 Tachwedd, 2021, 12:00pm

Cinio a Dysgu: Ergonomeg y Weithfan

@ Gweminar

Gwybod mwy >

17 Tachwedd, 2021, 1:30pm

Noson Well o Gwsg – Atebion i Broblemau Cysgu Cyffredin

@ Gweminar

Gwybod mwy >

25 Tachwedd, 2021, 10:00am

Heneiddio Cadarnhaol – Trosglwyddo o’r Gwaith i Ymddeoliad

@ Gweminar

Gwybod mwy >

30 Tachwedd, 2021, 11:30am

Rheoli Presenoldeb gyda Dull Lles

@ Gweminar

Gwybod mwy >

10 Rhagfyr, 2021, 1:30pm

Dychwelyd i’r Gwaith ar ôl Covid-19 – Rheoli’r effeithiau tymor hir

@ Gweminar

Gwybod mwy >

15 Rhagfyr, 2021, 12:30pm

Rheoli Straen yn y Gweithle

@ Gweminar

Gwybod mwy >