Adnoddau Lles – Pandemig COVID-19

Mae pandemig Covid-19 (coronafeirws) wedi creu pob math o heriau ychwanegol i’n hiechyd corfforol a meddyliol ni.
I’ch helpu chi i reoli’r rhain, rydyn ni wedi llunio amrywiaeth o adnoddau lles am ddim y gellir cael gafael arnyn nhw yma >

Ein Digwyddiadau

Yn ystod argyfwng Covid-19, gallwn hefyd gefnogi sefydliadau mwy (preifat, cyhoeddus a thrydydd sector), ac yn cyflwyno cyfres o weminarau un awr am ddim sy’n cynnig arweiniad arbenigol i gyflogwyr ar sut i gefnogi staff yn ystod y cyfnodau heriol hyn, ac awgrymiadau ac offer i weithwyr ynghylch gofalu am eu llesiant meddyliol a chorfforol.

Archebwch eich lle am ddim ar Eventbrite.

I gael mynediad at gymorth mae’n rhaid i’ch busnes fod wedi’i leoli yn Abertawe, Castell-nedd Port Talbot neu Fwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

20 Ionawr, 2021, 1:00pm

Addasu i Newid a Pharatoi ar gyfer y Dyfodol

@ Gweminar

Gwybod mwy >

28 Ionawr, 2021, 10:00am

Rheoli Problemau gyda Chyhyrau a Chymalau yn y Gwaith

@ Gweminar

Gwybod mwy >

2 Chwefror, 2021, 1:00pm

Ymwybyddiaeth ofalgar I’r ymennydd prysur

@ Gweminar

Gwybod mwy >

11 Chwefror, 2021, 11:00am

Cadw’n Ffit ac yn Iach – Cyngor i Weithwyr Hŷn

@ Gweminar

Gwybod mwy >

15 Chwefror, 2021, 12:00pm

Rheoli Straen yn y Gweithle

@ Gweminar

Gwybod mwy >

23 Chwefror, 2021, 12:00pm

Cadw’n Ffit ar gyfer Gwaith Corfforol

@ Gweminar

Gwybod mwy >

3 Mawrth, 2021, 10:00am

Lles a Chadernid

@ Gweminar

Gwybod mwy >

9 Mawrth, 2021, 1:00pm

Atal a Rheoli Poen Cefn yn y Gweithle

@ Gweminar

Gwybod mwy >

18 Mawrth, 2021, 11:00am

Menopos a Meddwlgarwch

@ Gweminar

Gwybod mwy >

23 Mawrth, 2021, 1:00pm

Herio Ffyrdd o Feddwl Di-fudd yn ystod Covid-19

@ Gweminar

Gwybod mwy >