Adnoddau Lles – Pandemig COVID-19

Mae pandemig Covid-19 (coronafeirws) wedi creu pob math o heriau ychwanegol i’n hiechyd corfforol a meddyliol ni.
I’ch helpu chi i reoli’r rhain, rydyn ni wedi llunio amrywiaeth o adnoddau lles am ddim y gellir cael gafael arnyn nhw yma >

Ein Digwyddiadau

Yn ystod argyfwng Covid-19, gallwn hefyd gefnogi sefydliadau mwy (preifat, cyhoeddus a thrydydd sector), ac yn cyflwyno cyfres o weminarau un awr am ddim sy’n cynnig arweiniad arbenigol i gyflogwyr ar sut i gefnogi staff yn ystod y cyfnodau heriol hyn, ac awgrymiadau ac offer i weithwyr ynghylch gofalu am eu llesiant meddyliol a chorfforol.

Archebwch eich lle am ddim ar Eventbrite.

I gael mynediad at gymorth mae’n rhaid i’ch busnes fod wedi’i leoli yn Abertawe, Castell-nedd Port Talbot neu Fwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

3 Awst, 2021, 10:30am

Cadw’n Ffit ac yn Iach – Cyngor i Weithwyr Hŷn

@ Gweminar

Gwybod mwy >

5 Awst, 2021, 1:00pm

Menopos a Meddwlgarwch

@ Gweminar

Gwybod mwy >

12 Awst, 2021, 11:30am

Lles a Chadernid

@ Gweminar

Gwybod mwy >

16 Awst, 2021, 2:00pm

Noson Well o Gwsg – Atebion i Broblemau Cysgu Cyffredin

@ Gweminar

Gwybod mwy >

17 Awst, 2021, 11:00am

Rheoli Problemau gyda Chyhyrau a Chymalau yn y Gwaith

@ Gweminar

Gwybod mwy >

26 Awst, 2021, 11:00am

Addasu i Newid a Pharatoi ar gyfer y Dyfodol

@ Gweminar

Gwybod mwy >

1 Medi, 2021, 9:30am

Herio Ffyrdd o Feddwl Di-fudd yn ystod Covid-19

@ Gweminar

Gwybod mwy >

3 Medi, 2021, 10:00am

Atal a Rheoli Poen Cefn yn y Gweithle

@ Gweminar

Gwybod mwy >

6 Medi, 2021, 1:30pm

Ymwybyddiaeth ofalgar I’r ymennydd prysur

@ Gweminar

Gwybod mwy >

13 Medi, 2021, 1:00pm

Cadw’n Ffit ar gyfer Gwaith Corfforol

@ Gweminar

Gwybod mwy >

15 Medi, 2021, 10:00am

Rheoli Straen yn y Gweithle

@ Gweminar

Gwybod mwy >

21 Medi, 2021, 12:30pm

Ymdopi ag Ynysu yn ystod Covid-19

@ Gweminar

Gwybod mwy >

30 Medi, 2021, 10:30am

Dychwelyd i’r Gwaith ar ôl Covid-19 – Rheoli’r effeithiau tymor hir

@ Gweminar

Gwybod mwy >