Adnoddau Lles – Pandemig COVID-19

Mae pandemig Covid-19 (coronafeirws) wedi creu pob math o heriau ychwanegol i’n hiechyd corfforol a meddyliol ni.
I’ch helpu chi i reoli’r rhain, rydyn ni wedi llunio amrywiaeth o adnoddau lles am ddim y gellir cael gafael arnyn nhw yma >

Ein Digwyddiadau

Yn ystod argyfwng Covid-19, gallwn hefyd gefnogi sefydliadau mwy (preifat, cyhoeddus a thrydydd sector), ac yn cyflwyno cyfres o weminarau un awr am ddim sy’n cynnig arweiniad arbenigol i gyflogwyr ar sut i gefnogi staff yn ystod y cyfnodau heriol hyn, ac awgrymiadau ac offer i weithwyr ynghylch gofalu am eu llesiant meddyliol a chorfforol.

Archebwch eich lle am ddim ar Eventbrite.

I gael mynediad at gymorth mae’n rhaid i’ch busnes fod wedi’i leoli yn Abertawe, Castell-nedd Port Talbot neu Fwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

5 Tachwedd, 2020, 10:00am

Lles a Chadernid

@ Gweminar

Gwybod mwy >

10 Tachwedd, 2020, 10:00am

Cadw Eich Gweithlu yn Heini ac lach

@ Gweminar

Gwybod mwy >

17 Tachwedd, 2020, 1:00pm

Menopos a Meddwlgarwch

@ Webinar

Gwybod mwy >

23 Tachwedd, 2020, 1:00pm

Herio Ffyrdd o Feddwl Di-fudd yn ystod Covid-19

@ Gweminar

Gwybod mwy >

3 Rhagfyr, 2020, 10:00am

Addasu i Newid a Pharatoi ar gyfer y Dyfodol

@ Gweminar

Gwybod mwy >

7 Rhagfyr, 2020, 1:00pm

Gweithwyr Eisteddol

@ Gweminar

Gwybod mwy >

15 Rhagfyr, 2020, 10:00am

Ymwybyddiaeth ofalgar I’r ymennydd prysur

@ Gweminar

Gwybod mwy >

17 Rhagfyr, 2020, 1:00pm

Rheoli Straen yn y Gweithle

@ Gweminar

Gwybod mwy >