Adnoddau Lles – Pandemig COVID-19

Mae pandemig Covid-19 (coronafeirws) wedi creu pob math o heriau ychwanegol i’n hiechyd corfforol a meddyliol ni.
I’ch helpu chi i reoli’r rhain, rydyn ni wedi llunio amrywiaeth o adnoddau lles am ddim y gellir cael gafael arnyn nhw yma >

Dychwelyd i’r Gwaith ar ôl Covid-19 – Rheoli’r effeithiau tymor hir


10 Rhagfyr, 2021, 1:30pm – 10 Rhagfyr, 2021, 2:30pm

@ Gweminar

Yn ystod argyfwng Covid-19, rydym yn cyflwyno cyfres o weminarau am ddim, gan gynnig arweiniad penodol i gyflogwyr ar sut i gefnogi staff yn ystod y cyfnod heriol yma ac awgrymiadau ac adnoddau i gyflogeion ar ofalu am eu lles meddyliol a chorfforol.

I rai pobl, gall y coronafeirws (Covid-19) achosi symptomau sy’n para am wythnosau neu fisoedd ar ôl i’r haint fynd. Weithiau gelwir hyn yn syndrom ôl-Covid-19 neu “Covid Hir”. Mae’r amser mae’n ei gymryd i wella o Covid-19 a’r ystod o symptomau mae pobl yn eu profi’n wahanol i bawb, ond mae’r weminar ragarweiniol yma sy’n para awr yn darparu rhywfaint o wybodaeth gyffredinol a allai fod o gymorth. Mae hyn yn cynnwys:

• Symptomau cyffredin
• Sut rydym yn defnyddio ein hegni a’n ffyrdd o reoli lefelau egni
• Cylchu Gweithgarwch – ffyniant a methiant
• Sefydlu llinellau sylfaen gweithgarwch
• Strategaethau defnyddiol i reoli symptomau
• Ystyriaethau wrth ddychwelyd i’r gwaith
• Adnoddau a gwefannau defnyddiol

Ar ôl cwblhau eich cofrestriad am ddim, byddwch yn derbyn e-bost yn rhoi manylion y cyfarwyddiadau ymuno ar gyfer y digwyddiad yma ar Microsoft Teams.


Archebwch eich lle:

https://www.eventbrite.co.uk/e/long-covid-returning-to-work-after-covid-19-tickets-172607793557?aff=ebdsoporgprofile