Adnoddau Lles – Pandemig COVID-19

Mae pandemig Covid-19 (coronafeirws) wedi creu pob math o heriau ychwanegol i’n hiechyd corfforol a meddyliol ni.
I’ch helpu chi i reoli’r rhain, rydyn ni wedi llunio amrywiaeth o adnoddau lles am ddim y gellir cael gafael arnyn nhw yma >

Clinigau Galw Heibio Ffisio


1 Rhagfyr, 2021, 9:00am – 1 Rhagfyr, 2021, 12:30pm

@ Ar-lein

Oes gennych gwestiwn am boen ar y cyd?

Gweithio gartref a phrofi poen cefn?

Chwilio am gyngor ac arweiniad ar fater corfforol?

Mae ein ffisiotherapyddion yn cynnal clinig galw heibio rhithwir i roi cyngor a chyfarwyddyd ar reoli eich cyflwr. 

Yn syml, archebwch le, dewiswch amser a chael cyngor arbenigol ar gyfer y poenau hynny, cael eglurder ar arferion gorau i helpu’ch problemau ar y cyd a gofyn y cwestiynau ar sut i sefydlu’ch gweithfan i helpu i atal problemau cyhyrau a chymalau.


Archebwch eich lle:

https://www.eventbrite.co.uk/e/physiotherapy-clinic-sessions-tickets-216274692427?aff=ebdsoporgprofile