Adnoddau Lles – Pandemig COVID-19

Mae pandemig Covid-19 (coronafeirws) wedi creu pob math o heriau ychwanegol i’n hiechyd corfforol a meddyliol ni.
I’ch helpu chi i reoli’r rhain, rydyn ni wedi llunio amrywiaeth o adnoddau lles am ddim y gellir cael gafael arnyn nhw yma >

Cinio a Dysgu: Ergonomeg y Weithfan


9 Tachwedd, 2021, 12:00pm – 9 Tachwedd, 2021, 1:00pm

@ Gweminar

Ydych chi’n eistedd yn gyffyrddus yn y gwaith?  A yw poen yn y cyhyrau a’r cymalau yn effeithio arnoch chi yn y swyddfa, neu wrth weithio gartref?

Ymunwch â ni yn ein Cinio a Dysgu ffisiotherapi – sesiwn anffurfiol 30 munud ar ffyrdd i wella’ch ystum wrth eich gweithfan a rheoli eich poenau yn ystod y diwrnod gwaith. Mae hyn yn cynnwys awgrymiadau da ar:

  • sut i osod eich gweithfan er mwyn cael yr ystum gorau
  • cynnwys gweithgareddau yn eich diwrnod gwaith
  • barn bresennol ar weithio gartref a desgiau sefyll 

Mae’r ffisiotherapyddion yn Lles trwy Waith, yn ymfalchïo mewn gwrando a gweithio gyda chi a’ch timau – gan gynnig cyngor a chefnogaeth ymarferol i’ch galluogi i adfer, cynnal a gwella eich lles a’ch gweithgareddau corfforol. 


Archebwch eich lle:

https://www.eventbrite.co.uk/e/lunch-and-learn-workstation-ergonomics-tickets-172562488047?aff=ebdsoporgprofile