Cefnogi Menopos yn y Gweithle


22 Ebrill, 2020, 9:30am – 22 Ebrill, 2019, 11:30am

@ Gwesty Mercure, Abertawe

 

Mae’r seminar 2 awr am ddim yma’n darparu’r canlynol i reolwyr, goruchwylwyr, arweinwyr tîm a chyflogwyr o BBaCh:

  • Crynodeb o’r Menopos, gan gynnwys diffiniad o newidiadau corfforol a seicolegol cyffredin               
  • Heriau allweddol yn y gweithle ac o ofynion seicogymdeithasol cystadleuol
  • Beth Sy’n Helpu – o bersbectif unigolyn a chyflogwr, gan gynnwys cefnogaeth yn y gwaith ac addasiadau rhesymol

Archebwch eich lle:

https://www.eventbrite.co.uk/e/supporting-menopause-in-the-workplace-tickets-78151492217