Adnoddau Lles – Pandemig COVID-19

Mae pandemig Covid-19 (coronafeirws) wedi creu pob math o heriau ychwanegol i’n hiechyd corfforol a meddyliol ni.
I’ch helpu chi i reoli’r rhain, rydyn ni wedi llunio amrywiaeth o adnoddau lles am ddim y gellir cael gafael arnyn nhw yma >

Cadw’n Ffit ac yn Iach – Cyngor i Weithwyr Hŷn


3 Awst, 2021, 10:30am – 3 Awst, 2021, 11:30am

@ Gweminar

Mae’r weminar un-awr hon, sydd am ddim, yn rhoi’r canlynol i reolwyr, goruchwylwyr, arweinwyr tîm a gweithwyr:

  • Ymwybyddiaeth a dealltwriaeth well o broblemau gyda chyhyrau a chymalau sydd yn tueddu i effeithio ar bobl hŷn yn y gwaith.
  • Cyngor a chanllawiau ymarferol i weithwyr a rheolwyr am egwyddorion hunanreoli yn y gweithle.
  • Gwybodaeth am y rôl y gall y Gwasanaeth Cymorth yn y Gwaith chwarae wrth gynorthwyo gweithwyr hŷn sydd â phroblemau gyda chyhyrau a chymalau hirdymor i aros yn y gwaith, neu i ddychwelyd i’r gwaith. 

 


Archebwch eich lle:

https://www.eventbrite.co.uk/e/keeping-fit-well-advice-for-older-workers-tickets-158703491415?aff=ebdsoporgprofile