Adnoddau Lles – Pandemig COVID-19

Mae pandemig Covid-19 (coronafeirws) wedi creu pob math o heriau ychwanegol i’n hiechyd corfforol a meddyliol ni.
I’ch helpu chi i reoli’r rhain, rydyn ni wedi llunio amrywiaeth o adnoddau lles am ddim y gellir cael gafael arnyn nhw yma >

Addasu i Newid a Pharatoi ar gyfer y Dyfodol


15 Ebrill, 2021, 11:00am – 15 Ebrill, 2020, 12:00pm

@ Gweminar

Yn ystod argyfwng Covid-19, rydym yn cyflwyno cyfres o weminarau am ddim, gan gynnig cyfarwyddyd penodol i gyflogwyr ar sut i gefnogi staff yn ystod y cyfnod heriol yma, a chyngor ac adnoddau i gyflogeion ar ofalu am les meddyliol a chorfforol.               

Mae’r weminar hon yn ystyried pam gall newid wneud i ni deimlo’n anghyfforddus ac mae’n cyflwyno’r camau sy’n rhan o’r broses o newid. Mae hefyd yn amlinellu’r canlynol: 

  • y cysyniad o barthau ‘cysur’, ‘panig’ ac ‘ymestyn’
  • yr anawsterau y gallwn ddod ar eu traws wrth i’r cyfyngiadau symud lacio a ffyrdd o ymdopi â hwy 
  • cyngor ar gyfer rheoli cyfarfyddiadau cymdeithasol anodd 
  • ffyrdd o ymdopi â phryder 
  • cynllunio ar gyfer y dyfodol, a 
  • rheoli lles.         

Ar ôl cwblhau’r cofrestru am ddim, byddwch yn derbyn e-bost yn manylu ar y cyfarwyddiadau ymuno ar gyfer y digwyddiad hwn ar Microsoft Teams.


Archebwch eich lle:

https://www.eventbrite.co.uk/e/adapting-to-change-preparing-for-the-future-tickets-131332839057?aff=