Adnoddau Lles – Pandemig COVID-19

Mae pandemig Covid-19 (coronafeirws) wedi creu pob math o heriau ychwanegol i’n hiechyd corfforol a meddyliol ni.
I’ch helpu chi i reoli’r rhain, rydyn ni wedi llunio amrywiaeth o adnoddau lles am ddim y gellir cael gafael arnyn nhw yma >

Derbyn a Meddwlgarwch


27 Awst, 2020, 10:00am – 27 Awst, 2020, 11:00am

@ Gweminar

Fel pobl rydyn ni weithiau’n defnyddio llawer o’n hamser a’n hegni yn meddwl am bethau na allwn eu newid. Gallwn gael ein meddiannu gan y meddyliau a’r teimladau hyn, neu deimlo dan bwysau wrth geisio brwydro yn eu herbyn. 

Mae derbyn yn ymwneud â lleihau faint o amser ac egni rydym yn ei dreulio’n meddwl am y pethau hyn ac yn brwydro yn eu herbyn, a gall helpu gyda lleihau symptomau gorbryder, iselder a phoen.  

Mae meddwlgarwch yn ein hannog ni i roi sylw i’r presennol – i’n meddyliau a’n teimladau ein hunain, a’r byd o’n cwmpas ni. Gellir ei ddefnyddio i feithrin cadernid, gwella ffocws a rhoi persbectif iachach i ni.     

Yn y weminar hon rydyn ni’n edrych ar y canlynol: 

  • Disgrifiadau i helpu i ddeall y cysyniad o ‘Dderbyn’             
  • Technegau i ymarfer derbyn              
  • Cysyniad a manteision ‘Meddwlgarwch’         
  • Arferion meddwlgarwch sy’n gallu ein helpu ni i reoli straen, gorbryder a phoen      

Ar ôl cwblhau’r cofrestru am ddim, byddwch yn derbyn e-bost yn manylu ar y cyfarwyddiadau ymuno ar gyfer y digwyddiad hwn ar Microsoft Teams.


Archebwch eich lle:

https://www.eventbrite.co.uk/e/acceptance-and-mindfulness-tickets-114090810686